นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MShopping Thailand

MShopping Thailand (บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ) ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) และรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ , Applications MShoppingthailand โดยถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้ทราบและยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อผูกมัด ตามนโยบายที่ทางบริษัทได้เป็นผู้กำหนดขึ้น การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านอย่างดี และเป็นความลับที่สุด และด้วยบริษัทมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ในทุกครั้งที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมหรือสั่งซื้อรายการสินค้า โดยทางบริษัทจะบันทึก ข้อมูลนั้นเอาไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล เป็นการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับเราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา

 

การเก็บข้อมูลสมาชิกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ การลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์ โดยการรักษาความลับเพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทกำหนดระเบียบภายในหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูล เช่น รหัสผ่าน, หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น โดยทางบริษัทจะรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า โดยจำกัดการเข้าถึงด้วยระบบจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ

 

การใช้งาน Cookies

การเข้าถึงข้อมูลของ Cookies นั้น หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้ เนื่องจากการทำงาน cookies นั้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์

 

อัพเดทข้อมูลของท่าน

กรณีท่านต้องการเพิ่ม-เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถอัพเดทการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ตามต้องการ

 

ติดต่อ MShoppingthailand

กรณีเกิดความไม่สะดวกหรือหากท่านมีความไม่พึงพอใจ ในระบบการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัว หรือต้องการร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อ Call Center : 02-026-3064

Our Brands