นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า / คินเงิน

MShoppingthailand ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน ภายใน 14 วันทำการ หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบ
  • จัดส่งสินค้าที่หมดอายุ

 

โดยลูกค้าต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ติดต่อกลับมาที่ sales@mshoppshoppingthailand.com หรือ Call center ที่หมายเลข 02-026-3064 เพื่อแจ้งเหตุผลในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า / คืนเงิน
  2. จัดเตรียมกล่อง พร้อมหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้ทีมงาน MShoppingthailand เข้าไปรับสินค้าคืน
  3. ในกรณีต่างจังหวัด กรุณาส่งสินค้ากลับมาที่บริษัททาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าส่งให้ โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้

4.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อกับ MShoppingthailand

4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดใช้แล้ว

4.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

4.4 ลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์ หลักฐานในการสั่งซื้อ ของสมนาคุณและ / หรือ อื่นๆของสินค้าสำหรับส่งคืนบริษัท

4.5 ลูกค้าไม่ได้ติดต่อกลับ / ส่งสินค้ากลับคืน ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า

 

การเปลี่ยนสินค้า/การขอคืนเงิน อาจจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 4-45 วันทำการ และจะเริ่มดำเนินการเมื่อสินค้าที่ถูกส่งคืนผ่านการประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หลังจากนั้น ธนาคารที่คุณใช้บริการจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีของคุณรวมทั้งค่าธรรมเนียมการจัดส่ง คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 4-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารที่คุณใช้บริการ

 

Our Brands